Aktualności

Partnerzy projektu BIObec zebrali szereg przykładów najlepszych praktyk wybranych spośród regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych studiów przypadków i wspólnych działań.

Za nami kolejne spotkanie plenarne projektu BIObec, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia w Sewilli. Spotkali się na nim partnerzy z całej Europy w celu omówienia postępów projektu i zaplanowania kolejnych kroków.