Aktualności

IBE współuczestniczy w międzynarodowym projekcie BIObec, realizowanym z Programu Horyzont. Celem tego projektu jest wypełnienie luki między przemysłem opartym na biotechnologii a systemem edukacji. W tym celu ma stworzyć sześć wielopoziomowych Ośrodków Edukacji i Szkoleń w zakresie bioproduktów (BBEC), które będą działać jako centra wiedzy. Jedno z tych centrów powstanie w Polsce.

W agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r., zaproponowana została wspólna mapa drogowa działań na rzecz pokoju i dobrobytu, służących ludziom i środowisku, obecnie i w przyszłości. Jej trzon stanowi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Dziś Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych. Warto w związku z tym przypomnieć, dlaczego i w jaki sposób torebki szkodzą naszemu środowisku i czemu lepiej już dziś zacząć używać zamiast nich toreb papierowych bądź płóciennych.

BIObec to ogólnoeuropejski projekt, w którym uczestniczy IBE, mający na celu budowanie mostów pomiędzy biogospodarką a systemem edukacji, poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami.

Śmieci i odpady mają przyszłość i mogą nam jeszcze nie raz posłużyć. Tymczasem składowane byle gdzie trafiają często do rzek i są przenoszone do mórz i oceanów. Niszczą zarówno środowisko, w którym żyją rośliny i zwierzęta, jak i mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i jego przyszłość.

Partnerzy projektu BIObec zebrali szereg przykładów najlepszych praktyk wybranych spośród regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych studiów przypadków i wspólnych działań.

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu przypominamy o działaniach BIObec na rzecz rozwoju biogospodarki.

Za nami kolejne spotkanie plenarne projektu BIObec, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia w Sewilli. Spotkali się na nim partnerzy z całej Europy w celu omówienia postępów projektu i zaplanowania kolejnych kroków.

Jakie cele powinny realizować Centra Edukacji Biologicznej? Jak i dla kogo działać? Jakie podmioty angażować? Na te i inne pytania odpowiadamy właśnie teraz, tworząc wytyczne i mapy drogowe dla biocentrów w ramach projektu BIObec.