Co nowego w projekcie BIObec?

BIObec jest ogólnoeuropejskim, nowatorskim projektem, którego rezultatem jest opracowanie koncepcji działania oraz modeli biznesowych dla sześciu regionalnych Centrów Edukacji Biologcznych tzw. BBEC. Takie bio-centra zaprojektowano dla krajów Europy Północnej (Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia), regionu Morza Śródziemnego (pilotowany przez Włochy i Hiszpanię, ale skupiający się również na Grecji i Portugalii) oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej (pilotowany przez Polskę, Czechy, Bułgarię).

 

Celem projektu jest zapewnienie biogospodarce wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebuje nowy model edukacyjny na rzecz rozwoju europejskiej biogospodarki

Najświeższy, dziewiąty, newsletter projektu przynosi garść najnowszych informacji podsumowujących dotychczasowe działania.

  • Dla wszystkich, którzy chcieliby czerpać z naszych dobrych praktyk przygotowaliśmy filmy, na których liderzy sześciu Regionalnych Biocentrów Edukacji odpowiadają na konkretne pytania związane z projektem i dzielą się swoimi doświadczeniami.
  • Udostępniamy krótki film prezentujący wizję każdego z sześciu Biocentrówami Edukacji
  • Prezentujemy wywiady zrealizowane z członkami Partnerstw na temat ich oczekiwań wobec powstałych biocentrów:

Mamy nadzieję, że projekt BIObec [...] może również przynieść więcej współpracy transgranicznej, zwiększając wymianę studentów i pomysłów na wzmocnienie współpracy UE oraz inspirację do tworzenia nowych miejsc pracy i dobrobytu.

Rozmowa z Katri Rusanen (University of Eastern Finland)

Projekt BIObec umożliwi w krótkim czasie Europie, a zwłaszcza jej przemysłowi opartemu na bioproduktach, dysponowanie świetnymi specjalistami w tej dziedzinie, wzmacniając konkurencyjność firm oraz tworzenie i konsolidację nowych łańcuchów wartości biogospodarki.

Rozmowa z Maríą Garcíą (Technological Corporation of Andalusia)

Oczekuję, że BBEC będą ośrodkami, w których można tworzyć innowacyjne pomysły i nowe formaty edukacyjne, aby osiągnąć praktyczne, osadzone w szerszym kontekście i regionalne pozytywne zmiany.

Rozmowa z Liną Mayorgą (University of Hohenheim)

 Zachęcamy do śledzenia działań w BIObec w naszych mediach społecznościowych oraz do lektury najnowszego newslettera projektu.