Światowy Dzień bez Śmiecenia - w śmieciach może tkwić moc!

Śmieci i odpady mają przyszłość i mogą nam jeszcze nie raz posłużyć. Tymczasem składowane byle gdzie trafiają często do rzek i są przenoszone do mórz i oceanów. Niszczą zarówno środowisko, w którym żyją rośliny i zwierzęta, jak i mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i jego przyszłość.

Odpady, choć samo określenie budzi nieprzyjemne skojarzenia pełnią ważniejszą funkcję niż nam się wydaje. Po odpowiedniej obróbce i “liftingu” mogą wrócić do nas jako pełnowartościowe produkty. Taką szansę stwarza m.in. biogospodarka - podejście do gospodarowania zasobami, oparte na wykorzystaniu odnawialnych zasobów biologicznych, włącznie z bioodpadami, tak by maksymalnie je spożytkować i dać im drugie życie jak wkład do przemysłu i generowania energii. 

By jednak takie podejście stało się codziennością, potrzebujemy naukowców, wyspecjalizowanych kadr posiadających zaawansowaną wiedzę, jak również obywateli świadomych szans, jakie otwiera przed nami biogospodarka. To ogromny potencjał na ekologiczną produkcję, który wymagał będzie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach rolniczych, przybrzeżnych i przemysłowych.

W IBE realizujemy obecnie projekt BIObec. Jego celem jest utworzenie sześciu biocentrów  edukacji tzw. BBECs, w tym jedno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które obejmuje Polskę. Będzie to wielopoziomowe centrum wymiany wiedzy, edukacji, współpracy między partnerami wielu sektorów oraz świadczenia usług związanych z biogospodarką.

Planowane jest, by działalność BBECU opierała się na tworzeniu sieci wymiany wiedzy, szerzeniu informacji o dostawcach szkoleń i innych form dokształcania, organizacji warsztatów i konferencji, opracowaniu metodyki oceny ofert i dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz wiele innych zadań. Wszystko na rzecz rozwoju umiejętności pracowników, które pozwolą biogospodarce na stałe zagościć w podejściu do zarządzania zasobami naturalnymi.