Aktualności

Za nami kolejne spotkanie plenarne projektu BIObec, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia w Sewilli. Spotkali się na nim partnerzy z całej Europy w celu omówienia postępów projektu i zaplanowania kolejnych kroków.

Jakie cele powinny realizować Centra Edukacji Biologicznej? Jak i dla kogo działać? Jakie podmioty angażować? Na te i inne pytania odpowiadamy właśnie teraz, tworząc wytyczne i mapy drogowe dla biocentrów w ramach projektu BIObec.

Edukacja na temat biogospodarki oraz redukcja luk kompetencyjnych, występujących w tym rozwijającym się sektorze gospodarki – to cele projektu Biobec, realizowanego przez IBE w kooperacji z kilkunastoma partnerami z Europy.