Nowości w projekcie BIOBEC

BIObec to ogólnoeuropejski projekt, w którym uczestniczy IBE, mający na celu budowanie mostów pomiędzy biogospodarką a systemem edukacji, poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami.

Co nowego w projekcie? Tego można się dowiedzieć z najnowszego, siódmego już, newslettera. Zapraszamy do lektury:

  • wywiad z koordynatorem projektu, Davidem Viaggim z Uniwersytetu Bolońskiego, na temat pomysłu na format biocentrum edukacji w regionie Europy Śródziemnomorskiej:

"Biogospodarka może być kluczem do naszej przyszłości. Właściwe zrozumienie i udoskonalenie metod planowania produkcji, obiegu zamkniętego i zarządzania w docelowych sektorach pozwoli nam wspólnie osiągnąć lepsze wyniki. Rozwój tej nowej koncepcji edukacyjnej będzie narzędziem do uwolnienia naszego potencjału w wielu różnych działaniach i innowacjach, zmniejszającym luki i tworzącym większy dobrobyt dla lokalnych społeczności";

  • BIObec i jego wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju:

W agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r., zaproponowana została wspólna mapa drogowa działań na rzecz pokoju i dobrobytu, służących ludziom i środowisku, obecnie i w przyszłości. Jej trzon stanowi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Z którymi obecnie zbieżne są działania BIObec?

  • udział polskiego reprezentanta BIObec, Damiana Kuznowicza z Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, na warsztacie ICA-CoP Bio-Edu Community of Practice for Bioeconomy Education Workshop 2023. Wydarzenie było poświęcone lukom na rynku pracy, zapotrzebowanu na kompetencje oraz wymianie dobrych praktyk w dziedzinie biogospodarki:

„Projekt BIObec ma na celu budowanie mostów pomiędzy biogospodarką a systemem edukacji, poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami. Rolę tych mostów będą pełnić tworzone w ramach projektu wielopoziomowe Centra Edukacji Biologicznej (BBECs). W tych założeniach Polska ma doskonałą okazję do wykorzystania swojego potencjału biogospodarczego poprzez nowy sposób łączenia innowacji i edukacji”;

  • doświadczenia uzyskane w projekcie BIObec w łączeniu bioprzemysłu i systemu edukacji dzielone na warsztatach kreatywnych "Biogospodarka o obiegu zamkniętym i sztuka: innowacyjny format w edukacji?", które odbyły się we włoskim mieście Bari.

Zachęcamy do śledzenia działań w BIObec oraz do lektury najnowszego newslettera projektu