Pomysły na koncepcje biocentrów edukacji w Europie

Projekt BIObec coraz większymi krokami zmierza do końca. Mamy już koncepty sześciu modeli biocentrów edukacji w Europie, w tym jeden dla Europy Środkowo-Wschodniej, którego gospodarzem jest Polska.

Projekt BIObec jest prowadzony od 2021 w ramach Programu Horyzont Europa. W trakcie realizacji projektu przeprowadziliśmy badania i warsztaty wśród interesariuszy, by opracować skrojone na miarę modele biocentrów dopasowane do potrzeb każdego z podregionów.

Styczeń był miesiącem obfitującym w wydarzenia, o których można przeczytać (a także obejrzeć materiały o nich) w kolejnym, 10. Newsletterze.

Seminarium dla studentów

17 stycznia zorganizowaliśmy seminarium internetowe otwarte dla studentów wszystkich kierunków, wykładowców i innych pracowników naukowych. Uczestnicy usłyszeli o studiów przypadków dotyczących biogospodarki w ich regionach i o ich możliwościach.

Międzynarodowe warsztaty IRWG

22 stycznia odbyły się kolejne międzynarodowe warsztaty IRWG. Miały one dwa podstawowe cele: przeniesienie metodologii BIObec na potrzeby wdrażania i powielania regionalnych biocentrów edukacji w innych regionach lub krajach oraz prezentacja treści edukacyjnych gotowych do wykorzystania w edukacji na rzecz biogospodarki (można obejrzeć ich przebieg klikając zawarto w treści Newslettera)

Konferencja BIObec

30 stycznia, odbyła się finalna konferencja z interesariuszami, na której szeroko omówiliśmy koncepcję i założenia metodologiczne projektu, a także rozwiązania operacyjne i wyciągnięte wnioski.

 

W Newsletterze można przeczytać także o innych inspirujących wydarzenia, w których braliśmy udział, takich jak Forum Interesariuszy CBE UJ, Europejska Noc Muzeów, XX Konferencja Języka Badawczego.

Zachęcamy do śledzenia działań w BIObec w naszych mediach społecznościowych oraz do lektury najnowszego newslettera projektu.