BIObec i jego wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

W agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r., zaproponowana została wspólna mapa drogowa działań na rzecz pokoju i dobrobytu, służących ludziom i środowisku, obecnie i w przyszłości. Jej trzon stanowi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Eliminacja ubóstwa, poprawa zdrowia i edukacji, zmniejszenie nierówności i promowanie wzrostu gospodarczego to cele, do których należy dążyć, jednocześnie mając na uwadze zmiany klimatu i ochronę środowiska.

Od września 2021 r. BIObec pracuje nad uwolnieniem pełnego potencjału biogospodarki i jej łańcuchów wartości poprzez wspólną perspektywę, która pozwala na rozwijanie nowych umiejętności, sposobów edukacji i rozwiązań organizacyjnych w celu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Aby to osiągnąć, BIObec dąży do stworzenia nowej generacji wielopoziomowych ośrodków edukacji ekologicznej (BBECs). Mają one być wystarczająco elastyczne, by z łatwością odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub międzynarodowym.

Działania BIObec są zbieżne zwłaszcza z trzema z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju:
- edukacja na wysokim poziomie;
- równość płci;
- godna praca i wzrost gospodarczy.


Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

W IBE realizujemy obecnie projekt BIObec. Jego celem jest utworzenie sześciu biocentrów  edukacji tzw. BBECs, w tym jedno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które obejmuje Polskę. Będzie to wielopoziomowe centrum wymiany wiedzy, edukacji, współpracy między partnerami wielu sektorów oraz świadczenia usług związanych z biogospodarką.