Światowy Dzień Recyklingu

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu przypominamy o działaniach BIObec na rzecz rozwoju biogospodarki.

Co roku każdy z nas produkuje mnóstwo odpadów. Według danych GUS statystyczny Polak wytworzył w 2021 r. 358 kg odpadów komunalnych. To o 16 kg więcej niż rok wcześniej, a co gorsza wskaźnik recyklingu pozostał bez zmian. Wciąż jest to niecałe 27% wszystkich odpadów.
 
18marca
 
Zastanówmy się zatem, co możemy zrobić, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Jedną z szans jest biogospodarka. To podejście do gospodarowania zasobami, oparte na wykorzystaniu odnawialnych zasobów biologicznych, włącznie z bioodpadami, tak by maksymalnie je spożytkować i dać im drugie życie tworząc z nich wkład do przemysłu i do generowania energii. Wymaga jednak specjalistycznych kadr i świadomych obywateli.

W IBE realizujemy obecnie projekt BIObec polegający na opracowaniu prototypowych bio-centrów edukacji w sześciu krajach Europy, w tym w Polsce. Ich celem będzie wspieranie wiedzy, edukacji oraz rozwój umiejętności na rzecz biogospodarki oraz sieciowanie podmiotów różnych sektorów na rzecz poszukiwania rozwiązań na to, by biogospodarka nie była tylko ideą, a stała się realnie funkcjonującym podejściem do gospodarowania zasobami.