Co nowego w projekcie BIObec?

Partnerzy projektu BIObec zebrali szereg przykładów najlepszych praktyk wybranych spośród regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych studiów przypadków i wspólnych działań.

Pochodzą one głównie z sektora biogospodarki, lecz w opracowanym zbiorze znalazły się również przykłady pochodzące z innych zakresów, np.: integracji technologii AR/VR w edukacji, czy programów mentorskich dla absolwentów studiów poświęconych AI.

Więcej informacji o postępach projektu BIObec można przeczytać w kolejnym, szóstym już newsletterze, poświęconym projektowi. A w nim:

  • Jak zaangażować i zmotywować członków w rozwijanie bio-centrów edukacji (tzw. BBECs)?
  • Raport podsumowujący podejście w projekcie BIObec do zaangażowania i mobilizacji społeczności, promowania kontaktów i ułatwiania debaty, wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i współpracy
  • Opis wypracowanych wytycznych w zakresie planu zarządzania, oceny finansów i zrównoważonego rozwoju przyszłych BBECs

Zachęcamy do śledzenia działań w BIObec oraz do lektury najnowszego newslettera projektu.