Trwają prace merytoryczne w zadaniu 1 (Rozwijanie zasobów systemowych wspierających dostępność), 2 (Rozwijanie narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej) i 3 Rozwijanie zasobów metodycznych zgodnych z ideą dostępności) - pierwsze produkty zostaną wypracowane pod koniec III kwartału 2024 r. Materiały te zostaną upublicznione na niniejszej stronie.