Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Konferencja inauguruje projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Projekt współfinansowany jest w ramach programu FERS, a jego głównym celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności procesu nauczania-uczenia się dla każdego ucznia.

konferencja zdrowie 28.02

Konferencja organizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

01 znak siatka podstawowy kolor biale tlo

 

Założenia wydarzenia:

 • prezentacja założeń projektu IBE pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dobrostanu uczniów
 • prezentacja działań z obszaru wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które aktualnie są realizowane przez MEN i inne instytucje (w tym organizacje pozarządowe) 
 • propozycja rozwiązań zidentyfikowanych barier i trudności w zakresie wdrażania rekomendacji w 4 obszarach troski o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży: 
  1. promocja zdrowia psychicznego; 
  2. profilaktyka; 
  3. pomoc w kryzysie; 
  4. pomoc w powrocie do zdrowia.

Konferencja realizowana jest w formule stacjonarnej i on-line.

 

Szczegółowy program konferencji (wersja stacjonarna):  pobierz

Szczegółowy program konferencji (wersja online):  pobierz

Materiały merytoryczne:

Wykaz działań "Zdrowie psychiczne": pobierz

Rekomendacje 4P: pobierz

Informacja o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia: pobierz

Prezentacje z wystąpień plenarnych: 

Diagnoza stanu edukacji w Polsce z uwzględnieniem dobrostanu dzieci i młodzieży pobierz

Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży pobierz

Szkoła dostępna dla wszystkich pobierz

 

Termin: 28 lutego 2024 r. godz. 10:30 - 16:30

Miejsce:  Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, ul. Grzybowska 56 (00-844 Warszawa) zobacz na mapie

 

Konferencja w formule online dostępna będzie tutaj:

Link do transmisji na Youtube Instytutu Badań Edukacyjnych - Transmizja zwykła

Link do transmisji na Youtube Instytutu Badań Edukacyjnych - Transmizja z napisami

Link do transmisji na Youtube Instytutu Badań Edukacyjnych - Transmizja PJM

 

Mając na uwadze tematykę spotkania, do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli podmiotów posiadających doświadczenie w powyższym zakresie, tj. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych, organizacji związkowych oraz jednostek badawczych. Zależy nam, aby spotkanie było okazją do połączenia różnych perspektyw i doświadczeń, które staną się fundamentem dla wypracowania jak najbardziej skutecznych rozwiązań na rzecz systemowego wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Niezwykle istotne jest dla nas poznanie opinii reprezentantów różnych środowisk/ grup podmiotów, stąd też jako organizatorzy, zastrzegamy sobie prawo wyboru - spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń - uczestników, których zaprosimy do udziału w wydarzeniu w formie stacjonarnej. 

Osoby, które zostaną zaproszone do udziału w pracach stolikowych, otrzymają 22.02.2024 r. informację zwrotną (drogą mailową). Wszystkie pozostałe osoby, chętne do udziału w konferencji, będą miały możliwość udziału w transmisji on-line. Dodatkowo, osobom uczestniczącym w wydarzeniu on-line, zapewnimy szansę wyrażenia opinii poprzez przeznaczony do tego formularz.