Rusza pierwsze spotkanie pomorskiej społeczności zawodowców z udziałem ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Już 15 maja w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dr Katarzyna Pająk-Załęska i Dorota Heiza przybliżą najnowsze globalne trendy w edukacji zawodowej oraz modele współpracy między sektorem edukacyjnym a biznesem.

W ramach kontynuacji naszego projektu badawczego 12 kwietnia 2024 roku w Rzeszowie odbył się kolejny warsztat dotyczący zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego. Tym razem skupiliśmy się na kadrze kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Zakończono analizę wstępnych wniosków z badania jakościowego poświęconego pozafinansowym czynnikom, które przyciągają lub odpychają od wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie branżowym. Zainteresowanie motywacją do podjęcia pracy nauczyciela zawodu i pozostania w niej pozwala rzucić światło na szeroką problematykę potrzeb kadry nauczycielskiej w szkolnictwie branżowym.

Nauczyciel zawodu to profesja, w której niezbędne jest uczenie się przez całe życie, a do jej wykonywania nie wystarczy jedynie opanowanie treści nauczanych przedmiotów oraz metodyki nauczania. Zawód ten wymaga szczególnych predyspozycji. Podczas naszych spotkań z nauczycielami zawodu cały czas doświadczamy tego, iż są to prawdziwi pasjonaci, którzy wbrew trudnościom i barierom wciąż przygotowują do pracy w zawodzie kolejne pokolenia. Dla wielu z nich jest to wybór między intratną pracą w przemyśle a misją, którą jest wychowanie i nauczanie nowych pokoleń. 

18 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym została otwarta innowacyjna pracownia spawalnicza, dzięki której możliwe będzie realizowanie nauczania w technologii VR. Nowoczesna pracownia spawania w technologii VR wyposażona jest w symulatory posiadające inteligentne rękawice, z pełną haptyką przenoszącą zarówno drgania jak i uczucie ciepła. Dzięki zastosowanej technologii ćwiczenia umiejętności spawalniczych będą przeprowadzane w bezpiecznych warunkach z precyzyjną analizą.

Po raz kolejny 20 marca 2024 roku spotkaliśmy się w gronie ekspertów szkolnictwa branżowego, tym razem w Toruniu i Wrocławiu, aby porozmawiać o potrzebach nauczycieli zawodu w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności potrzebnych w ich codziennej pracy. 

Średnia wieku nauczycieli w Polsce rośnie z roku na rok. Obecnie wynosi 47 lat. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku  45–55 lat (38%).