Praca nauczyciela zawodu - praca dla pasjonatów

Nauczyciel zawodu to profesja, w której niezbędne jest uczenie się przez całe życie, a do jej wykonywania nie wystarczy jedynie opanowanie treści nauczanych przedmiotów oraz metodyki nauczania. Zawód ten wymaga szczególnych predyspozycji. Podczas naszych spotkań z nauczycielami zawodu cały czas doświadczamy tego, iż są to prawdziwi pasjonaci, którzy wbrew trudnościom i barierom wciąż przygotowują do pracy w zawodzie kolejne pokolenia. Dla wielu z nich jest to wybór między intratną pracą w przemyśle a misją, którą jest wychowanie i nauczanie nowych pokoleń. 

Dzięki ich zaangażowaniu i pracy wykraczającej często poza podstawowy zakres obowiązków, szerokiej wiedzy branżowej, którą muszą wciąż aktualizować, cieszą się poważaniem i szacunkiem swoich uczniów. Relacja między nauczycielem i uczniem jest ważnym motywatorem w tym zawodzie. Jak podkreślają uczestnicy naszych spotkań, sukcesy ich wychowanków to jeden z ważniejszych motywatorów w ich pracy. 

Pasja, która bywa zaraźliwa, pozwala im trwać przez długie lata w tym zawodzie i pomimo iż duża część z nich mogłaby już nie być aktywnymi nauczycielami, nadal kontynuują pracę w tym zawodzie, bo są potrzebni i czują satysfakcję z tego, co robią. 

Podczas naszych warsztatów realizowanych w ramach projektu “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu" mamy przyjemność pracy z entuzjastami, oddanymi swojej pracy.

Dziękujemy uczestnikom warsztatu w Krakowie, który odbył się 26.03.2024 za udział, zaangażowanie i podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu zawodów technik elektryk oraz elektryk. 

Zapraszamy do dołączenia do grona naszych ekspertów i udziału w kolejnych warsztatach i spotkaniach. Niech słowa jednej z uczestniczek będą do tego zachętą:

Udział w spotkaniu był dla mnie ważnym wydarzeniem zawodowym. W czasie spotkania zaktualizowałam swoją wiedzę, wysłuchałam opinii osób znających branżę i śledzących zmiany w jej funkcjonowaniu. To cenne doświadczenie w pracy doradcy zawodowego! Dziękuję.

Warsztat pokazał, że praca nauczycieli zawodu nadal różni się od pracy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Różnic tych nie zniwelował dostęp do sztucznej inteligencji czy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Głosy uczestników - ekspertów traktuję jako inspirację do inicjowania i wdrażania w swojej pracy takich zmian, których efektem będzie doskonale wykształcony i kompetentny nauczyciel zawodu.  

Więcej informacji na temat zawodów, którym poświęcone będą nasze kolejne spotkania, a także terminy i miejsca udostępniono w zakładce: Warsztaty i spotkania 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!#FunduszeUE