Cykl warsztatów dotyczących zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego na półmetku!

W ramach kontynuacji naszego projektu badawczego 12 kwietnia 2024 roku w Rzeszowie odbył się kolejny warsztat dotyczący zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego. Tym razem skupiliśmy się na kadrze kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o najnowszych technologiach stosowanych w branży lotniczej oraz skoncentrowaliśmy się na identyfikacji kluczowych umiejętności nauczycieli, niezbędnych do przygotowywania uczniów do przyszłej kariery w tej branży. Nasz warsztat stworzył także przestrzeń do wymiany spostrzeżeń i nawiązania współpracy między uczestnikami, o czym świadczą słowa jednej z uczestniczek:

Dzięki takim spotkaniom nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i budowania sieci kontaktów zawodowych. Kluczowa jest możliwość bezpośredniego spotkania biznesu i edukacji. Rekomendacje „powarsztatowe” będą stanowiły realne wskazówki do uaktualnienia programów studiów dla nauczycieli.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i aktywny udział w naszym warsztacie badawczym. Ich wkład w dyskusję i dzielenie się doświadczeniem są nieocenione dla naszych dalszych prac badawczych. Dlatego dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy i udziału w naszych przyszłych inicjatywach badawczych.

W nadchodzących tygodniach koncentrujemy się na organizacji kolejnych warsztatów i  opracowywaniu wyników dotychczasowych badań, które będą służyć wsparciu i rozwojowi nauczycieli zawodu.

Więcej informacji na temat zawodów, którym poświęcone będą nasze kolejne spotkania, a także terminy i miejsca udostępniono w zakładce: Warsztaty i spotkania 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie