Dr Ziemowit Socha - ekspert projektu przybliżył postawy oraz podejście do zagadnienia tożsamości narodowej wśród dyrektorów szkół podstawowych. Dyrektorzy, jak wynika z badania, skupili się przede wszystkim na tym, żeby mówić o aktywnym korzystaniu z praw wyborczych, okazywaniu szacunku symbolom narodowym, dbałości o środowisko naturalne, świadomości wolności obywatelskich, odczuwaniu więzi emocjonalnej z Polską, świadomości obowiązków fiskalnych, szacunek dla przedstawicieli władz etc. Dyrektorzy zastanawiali się także m.in. nad tym, które przedmioty - poza tak podstawowymi w zakresie kształtowania tożsamości narodowej, jak język polski czy historia - mogą wspierać rozwój poczucia tożsamości narodowej.

Dr Marek Zajic - ekspert projektu wystąpił z prezentacją podsumowującą badania ilościowe przeprowadzone w ramach projektu wśród nauczycieli.

W jaki sposób można kształtować tożsamość narodową wśród uczniów? Jakie trudności napotykają nauczyciele w tym obszarze? Czy kształtowanie tożsamości narodowej powinno odbywać się poza murami szkoły? Jaką świadomość narodową mają sami nauczyciele? Na ile dobrze znają własny region? Na te i inne pytania można poznać odpowiedzi dzięki przeprowadzonym przez IBE badaniom. Raport z badań wejdzie w skład monografii, która powstanie jako podsumowanie projektu.

Dr Robert Zieliński - ekspert projektu przybliżył przeprowadzone na grupie 1506 uczniów badanie, które pokazuje poziom świadomości narodowej wśród najmłodszych. Pytania dotyczyły wiedzy uczniów w zakresie m.in. symboli narodowych, kolorystki, hymnu czy świąt narodowych. Pojawiały się też pytania otwarte dotyczące zagadnienia ojczyzny. Sprawdzany był także poziom edukacji regionalnej w postaci pytań o lokalne symbole, potrawy czy bohaterów.

Dr Robert Zieliński - ekspert projektu przybliżył metodologię zastosowaną w badaniach przeprowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkoły branżowe, licea, technika) wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów. W badaniach wzięło udział 231 dyrektorów, 1697 nauczycieli, 1630 uczniów szkół ponadpodstawowych, 1339 uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, 2001 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 1500 uczniów klas I-III szkół podstawowych.