Podcasty

Zapraszamy do zapoznania się nagraniami z serii podcastów przygotowanych w ramach projektu "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej". Dotyczą one zrozumienia pojęcia tożsamości narodowej wśród dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Podcasty prowadzone przez dra Dariusza Tułowieckiego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele administracji państwowej, nauczyciele i osoby związane z obszarem edukacji.

  • 5 odcinek - gościem jest Małgorzata Sagan, profesor oświaty, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie. Zaproszony gość opowiada o roli szkoły, nauczycieli i rodziny w kształtowaniu się tożsamości narodowej u młodych ludzi. 

  • 4 odcinek - gościem jest Małgorzata Siergiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

  • 3 odcinek - gościem trzeciego jest prof. Małgorzata Bieńkowska, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, która opowiada o specyfice kształtowania się tożsamości narodowej na terenach pogranicza. Zastanawia się też, z perspektywy socjologii nad tym, czym jest tożsamość narodowa dla młodego pokolenia.

  • 2 odcinek - gościem jest dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

  • 1 odcinek - gościem jest Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. strategii edukacyjnej oraz członek Rady Naukowej IBE

Projekt prowadzony jest w ramach Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji IBE.

logo zemisi v2 1