Ogólnopolska konferencja naukowa: prezentacja wyników badań w projekcie „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową, podczas której zaprezentowane zostaną wynikibadań w projekcie „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”.

Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2024 r w formule online, link do zapisów:

Zapisy na konferencję

Poczucie tożsamości narodowej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu młodych ludzi, integrując różnorodne aspekty ich życia. Dla uczniów tożsamość narodowa może stanowić źródło dumy i zrozumienia ich miejsca w historii oraz kultury. Tożsamość narodowa przenika różne sfery, takie jak muzyka, myślenie, język i tradycje, które razem tworzą bogaty kontekst edukacyjny. Dla przykładu nauka historii narodowej pozwala zrozumieć korzenie kulturowe, a tradycyjna muzyka wzbogaca doświadczenia emocjonalne, zacieśniając więzi z dziedzictwem przodków. Tożsamość narodowa pomaga również w budowaniu solidarności społecznej oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, co jest niezwykle istotne w zglobalizowanym świecie.

W wydarzeniu, które jest podsumowaniem projektu badającego tę tematykę, wezmą udział wybitni badacze tożsamości narodowej, wieloetniczności oraz wielokulturowości z najważniejszych polskich ośrodków akademickich oraz badacze z projektu IBE:

  • prof. dr hab. Krzysztof Koseła z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab.Cezary Obracht-Prondzyński  z Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. Małgorzata Abassy, prof. ucz. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. ucz. z Uniwersytetu w Białymstoku
  • dr hab.Wojciech Olszewski, prof. ucz. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska z Akademii Muzycznej im.Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • dr Katarzyna Stankiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podczas konferencji eksperci skupią się głównie na przedstawieniu i omówieniu wyników badań w projekcie "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej". Omówione zostaną również zagadnienia związane z różnorodnym podejściem uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej do edukacji ku tożsamości narodowej. Przybliżone zostaną metody i narzędzia stosowane przez nauczycieli w ramach edukacji narodowej zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Eksperci skoncentrują się na socjopedagogicznym ujęciu usytuowania tożsamości narodowej w procesie edukacji szkolnej oraz na sposobach definiowania tożsamości narodowej w społeczeństwach ponowoczesnych, w tym w warunkach pogranicza i migracji wojennych z Ukrainy.

Konferencja organizowana będzie ze środków z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego " Nauka dla Społeczeństwa".

Program konferencji