Tożsamość narodowa w opinii nauczycieli

Dr Marek Zajic - ekspert projektu wystąpił z prezentacją podsumowującą badania ilościowe przeprowadzone w ramach projektu wśród nauczycieli.

W jaki sposób można kształtować tożsamość narodową wśród uczniów? Jakie trudności napotykają nauczyciele w tym obszarze? Czy kształtowanie tożsamości narodowej powinno odbywać się poza murami szkoły? Jaką świadomość narodową mają sami nauczyciele? Na ile dobrze znają własny region? Na te i inne pytania można poznać odpowiedzi dzięki przeprowadzonym przez IBE badaniom. Raport z badań wejdzie w skład monografii, która powstanie jako podsumowanie projektu.

Tożsamość narodowa w opinii nauczycieli

Tożsamość narodowa w opinii nauczycieli

Tożsamość narodowa w opinii nauczycieli

Dr Marek Zajic - ekspert projektu wystąpił z prezentacją podsumowującą badania ilościowe przeprowadzone w ramach projektu wśród nauczycieli.

W jaki sposób można kształtować tożsamość narodową wśród uczniów? Jakie trudności napotykają nauczyciele w tym obszarze? Czy kształtowanie tożsamości narodowej powinno odbywać się poza murami szkoły? Jaką świadomość narodową mają sami nauczyciele? Na ile dobrze znają własny region? Na te i inne pytania można poznać odpowiedzi dzięki przeprowadzonym przez IBE badaniom. Raport z badań wejdzie w skład monografii, która powstanie jako podsumowanie projektu.