Dr Ziemowit Socha - ekspert projektu przybliżył postawy oraz podejście do zagadnienia tożsamości narodowej wśród dyrektorów szkół podstawowych. Dyrektorzy, jak wynika z badania, skupili się przede wszystkim na tym, żeby mówić o aktywnym korzystaniu z praw wyborczych, okazywaniu szacunku symbolom narodowym, dbałości o środowisko naturalne, świadomości wolności obywatelskich, odczuwaniu więzi emocjonalnej z Polską, świadomości obowiązków fiskalnych, szacunek dla przedstawicieli władz etc. Dyrektorzy zastanawiali się także m.in. nad tym, które przedmioty - poza tak podstawowymi w zakresie kształtowania tożsamości narodowej, jak język polski czy historia - mogą wspierać rozwój poczucia tożsamości narodowej.

Dr Robert Zieliński - ekspert projektu przybliżył przeprowadzone na grupie 1506 uczniów badanie, które pokazuje poziom świadomości narodowej wśród najmłodszych. Pytania dotyczyły wiedzy uczniów w zakresie m.in. symboli narodowych, kolorystki, hymnu czy świąt narodowych. Pojawiały się też pytania otwarte dotyczące zagadnienia ojczyzny. Sprawdzany był także poziom edukacji regionalnej w postaci pytań o lokalne symbole, potrawy czy bohaterów.