Podcasty "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Zapraszamy do zapoznania się nagraniami z serii podcastów przygotowanych w ramach projektu "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej".

Projekt "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej" prowadzony w Instytucie Badań Edukacyjnych dotyczy zrozumienia pojęcia tożsamości narodowej wśród dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W ramach projektu na kanale YouTube Instytutu Badań Edukacyjnych przez publikowane są podcasty prowadzone przez dra Dariusza Tułowieckiego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele administracji państwowej, nauczyciele i osoby związane z obszarem edukacji.

Gościem ostatniego odcinka był Paweł Prusik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zapraszamy również do zapoznania się z poprzednimi odcinkami.

Gościem piątego odcinka była Małgorzata Sagan, profesor oświaty, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie. Zaproszony gość opowiada o roli szkoły, nauczycieli i rodziny w kształtowaniu się tożsamości narodowej u młodych ludzi. 

W czwartej odsłonie wystąpiła Małgorzata Siergiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

W trzecim podcaście pojawiła się prof. Małgorzata Bieńkowska, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, która opowiada o specyfice kształtowania się tożsamości narodowej na terenach pogranicza. Zastanawia się też, z perspektywy socjologii nad tym, czym jest tożsamość narodowa dla młodego pokolenia.

Gościem odcinka był dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

Pierwszym z gości podcastu był z kolei Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. strategii edukacyjnej oraz członek Rady Naukowej IBE

Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Celem prowadzonych rozmów jest weryfikacja efektywności budowania i kształtowania postaw tożsamości narodowej poprzez programowe nauczanie przedmiotów tj. język polski, geografia, przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie, planowanego przedmiotu historia i teraźniejszość, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze. Określenie, jak duże zaangażowanie w budowaniu tożsamości narodowej ma kierownictwo placówek oświatowych (nade wszystko szkół), jak i sami nauczyciele (mający bezpośredni kontakt z dziećmi i/lub młodzieżą).

Dodatkowym celem jest pozyskanie informacji na temat wzmacniania postaw patriotycznych i kształtowaniu tradycji kulturowych silnie powiązanych z wizerunkiem narodowym na szczeblu lokalnym (gminy wiejskie, wiejsko – miejskie i miejskie) nie tylko ściśle związane z formalną działalnością oświaty, ale także z elementami nieformalnymi funkcjonującymi na terenach placówek oświatowych oraz pozaoświatowych (domy kultury, świetlice gminne i/lub miejskie).