Tożsamość narodowa - ogólne założenia metodologiczne

Dr Robert Zieliński - ekspert projektu przybliżył metodologię zastosowaną w badaniach przeprowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkoły branżowe, licea, technika) wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów. W badaniach wzięło udział 231 dyrektorów, 1697 nauczycieli, 1630 uczniów szkół ponadpodstawowych, 1339 uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, 2001 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 1500 uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Tożsamość narodowa - ogólne założenia metodologiczne

Tożsamość narodowa - ogólne założenia metodologiczne

Tożsamość narodowa - ogólne założenia metodologiczne

Dr Robert Zieliński - ekspert projektu przybliżył metodologię zastosowaną w badaniach przeprowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkoły branżowe, licea, technika) wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów. W badaniach wzięło udział 231 dyrektorów, 1697 nauczycieli, 1630 uczniów szkół ponadpodstawowych, 1339 uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, 2001 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 1500 uczniów klas I-III szkół podstawowych.