FORUM EKSPERCKIE - „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Instytut Badań Edukacyjnych i UNICEF zapraszają na Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” online, które odbędzie się 26 czerwca 2024 roku. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu UNICEF  "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z programem:

Program (polski)

Program (English)

Rejestracja na wydarzenie:

https://www.wspolpracabezgranic.pl/

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w forum.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione ważne i aktualne zagadnienia związane z edukacją włączającą oraz międzykulturową, w której potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji są rozpoznawane i zabezpieczane odpowiednimi działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i specjalistycznymi.

Wystąpią przedstawiciele MEN, UNICEF i Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy wprowadzą uczestników w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania tej grupy uczniów wielowymiarowo: w aspekcie edukacyjnym, psychospołecznym, organizacyjnym. Forum będzie miało otwartą formułę, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie, podzielić się doświadczeniem, udzielić komentarza na chacie na kanale, na którym odbywać się będzie transmisja (wspolpracabezgranic.pl). W części podsumowującej, eksperci zaproszeni do studia odniosą się do wniesionych uwag i opinii oraz podkreślą najważniejsze wnioski z wypowiedzi na forum.

Eksperci zaprezentują strategie oraz potencjał tkwiący we współpracy nauczycieli w kontekście oceny funkcjonalnej, dostępności poznawczej materiału edukacyjnego, reagowania na kryzys psychiczny, integracji społeczności klasowej, empatycznej komunikacji. Fragment wydarzenia zostanie poświęcony przedstawieniu roli nauczycieli w przyswajaniu języka drugiego przez uczniów z doświadczeniem migracji. Oprócz wartościowych prelekcji w trakcie Forum zostaną zaprezentowane działania realizowane w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich” oraz przedstawione plany nowych inicjatyw odpowiadających na zmiany sytuacji społecznej oraz edukacyjnej dzieci i uczniów z doświadczeniem migracji, uczniów uchodźczych przybyłych z Ukrainy.

Forum Eksperckie odbędzie się online, a udział w nim jest bezpłatny. Wystąpienia będą tłumaczone na język angielski, polski oraz PJM. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca 2024 r. do godziny 12:00.

Więcej informacji o projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).

Na wydarzenie zaprasza dr Beata Papuda-Dolińska, kierownik projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich"