Projektowanie Uniwersalne w Edukacji (UDL)- jak przygotowywać materiały zgodnie z zasadami dostępności

Uczestnicy projektu “Szkoła dostępna dla wszystkich” rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania działań mających na celu zwiększenie dostępności edukacji dla każdego ucznia.

Jedną z interwencji, której stosowania uczą się nauczyciele specjaliści jest przygotowywanie tekstów w taki sposób, aby były łatwe do czytania i zrozumienia, zgodnie z założeniami Projektowania Uniwersalnego w Edukacji (UDL- eng. Universal Design for Learning).

Znajomość w zasad przygotowywania tekstów i stosowanie ich w praktyce przez nauczycieli specjalistów daje wymierne korzyści uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:

  • pozwala na zaangażowanie się w proces zdobywania wiedzy,
  • zapobiega wykluczeniu z zajęć szkolnych,
  • pozwala na znalezienie potrzebnych informacji.

Natomiast dzięki odpowiednim grafikom przygotowanym przez nauczycieli, informacje będą dla uczniów bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia.

Wystąpienie dr Beaty Skotnickiej nt. wykorzystywania różnorodnych sposobów prezentacji treści podczas konferencji inaugurującej projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”.