Projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich" podczas konferencji "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania"

Wspólny projekt IBE, UNICEF i Ministerstwa Edukacji Narodowej został zaprezentowany podczas konferencji inaugurującej projekt "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży".

Podczas konferencji  "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania", skupiającej się na dobrostanie psychicznym młodych Polaków, omówiono projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich". Założenia projektu przedstawili dr Beata Papuda-Dolińska, koordynatorka projektu oraz dr Tomasz Rowiński, ekspert projektu.

Ważnym gościem był także dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce, który wygłosił prelekcję dotyczącą działań na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz problemów, jakie obecnie stoją w tym zakresie przed młodymi ludźmi.