W swojej prezentacji podczas konferencji „Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości", prelegentka przybliżyła słuchaczom świat osób głuchych oraz bariery i wyzwania, z jakimi się mierzą od momentu wyborów edukacyjno-zawodowych, aż po społeczne i zawodowe funkcjonowanie w środowisku osób słyszących. Już na początku swojej prezentacji pani Jasińska podkreśliła, że: „my jako głusi napotykamy cały czas na bariery”- i odnosiła się tego stwierdzenia kilkukrotnie podczas swojej wypowiedzi.

Podczas konferencji „Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" dr Patrycja Olchowska przedstawiła kluczowe założenia zarządzania neuroróżnorodnością oraz korzyści płynące z zatrudniania osób neuroatypowych, w tym osób w spektrum autyzmu. Według prelegentki zarządzanie różnorodnością jest już nie tylko „modnym trendem”, ale naturalnym przejawem dostosowywania się organizacji do zmian zachodzących na rynku pracy i we współczesnym świecie.

O tym, jak wspierać w ramach organizacji pracowników ze spektrum autyzmu, wydobywać ich potencjał i tworzyć sprzyjające różnorodności środowisko pracy, mówiła podczas konferencji „Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" trenerka biznesu i konsultantka ds. zarządzania różnorodnością, dr Patrycja Olchowska. 

Projekt „Kariera bez barier” został zainaugurowany konferencją "Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości", która odbyła się 30 listopada 2023 r. w Warszawie.