Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. Przegląd literatury

Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. Przegląd literatury autorstwa Roberta Zielińskiego, przy współpracy Ziemowita Sochy i Dariusza Tułowieckiego, to pierwszy z cyklu raportów na temat tożsamości narodowej w procesie edukacji szkolnej. Prezentuje współczesne podejścia teoretyczne do zagadnień tożsamości, w tym tożsamości narodowej, w polskim systemie oświaty w oparciu o analizy podstaw programowych.

Pierwsza część raportu jest przeglądem literatury i prezentuje zainteresowania nauk społecznych tożsamością. Druga część, badawcza, jest efektem analiz podstaw programowych z lat 1999–2022 w odniesieniu do tożsamości narodowej.

Badanie tożsamości narodowej jest nie tylko interesujące poznawczo, ale też deficytowe i sporne poznawczo – ze względu na różnorodność paradygmatów i podejść światopoglądowych. Czytelnik ma okazję poznać współczesne rozumienie tego pojęcia oraz zakładane przez polski system oświaty drogi wspomagania uczniów w definiowaniu siebie w perspektywie przynależności narodowej.

Pobierz (plik PDF)