Jestem Eko II - Zbrataj się z naturą to druga edycja ogólnopolskiego konkursu o tematyce ekologicznej. Konkurs jest zestawem działań edukacyjnych upowszechniających edukację ekologiczną i ochronę środowiska. Jestem Eko to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, uczestniczących w zajęciach kół przyrodniczych. Skierowany jest do uczniów kochających przyrodę i zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wiedzy ekologicznej.

Projekt ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży  Zachęca do poznania historii, kultury i tradycji własnego regionu oraz innych części kraju. Skierowany jest do wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Polskę, zrozumieć jej historię i zwyczaje, poznać geografię i kulturę, dowiedzieć się więcej o kuchni regionalnej i przyrodzie, a także szukają inspiracji, planując wycieczkę po bliższych i dalszych zakątkach kraju.

Projekt skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma on na celu zachęcenie uczniów do zajęcia rąk nie tylko pracą na urządzeniach mobilnych, ale również wykorzystania ich do zajęć twórczych.