CAiREO prowadzi warsztaty z zajęć manualnych "Palce nie tylko do smartfona"

W ramach projektu Edukacja Manualna, realizowanego przez Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, rozpoczęły się warsztaty pod hasłem "Palce nie tylko do smartfona".

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie, którzy poznawali sztukę makramy. W warsztatach brały też udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem warsztatów jest zachęcenie uczniów do zajęć manualnych, przekierowanie uwagi z częstego użytkowania urządzeń mobilnych na wytwórczą pracę rękodzielniczą. Pokazanie innego, alternatywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowym aspektem warsztatów są ćwiczenia sensoryczne, z zakresu terapii ręki i koordynacji oko-ręka.

W trakcie zajęć uczniowie poznawali świat sznurków poprzez dotyk, obserwację, naśladownictwo i zabawę. Praca manualna sprzyjała aktywizacji i otwieraniu się dzieci na nowe doznania, zachęcała do wzajemnego wspierania się i koncentracji na określonym działaniu.

Po zakończonych warsztatach każde dziecko miało samodzielnie wykonaną pracę. Zajęcia były tak zaplanowane w czasie, że uczniowie wykonywali prezenty na dzień matki, co było dodatkową motywacją do działania.

Organizatorem projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych.