Edukacja Manualna

Projekt skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma on na celu zachęcenie uczniów do zajęcia rąk nie tylko pracą na urządzeniach mobilnych, ale również wykorzystania ich do zajęć twórczych.

Projekt „Edukacja Manualna”, z hasłem „Palce nie tylko do smartfona” jest zachęceniem uczniów do zajęcia rąk nie tylko pracą na urządzeniach mobilnych, ale również wykorzystania ich do zajęć twórczych. Zajęcia manualne są odpowiedzią na znak naszych czasów w postaci technologii mobilnej oraz alternatywą na ciekawe zajęcia kreatywne, zwiększające kompetencje młodego pokolenia. Dzieci w wieku szkolnym spędzają dużo czasu ”klikając” w ekrany telefonów w samotności, co nie sprzyja socjalizowaniu się w grupie ani rozwojowi podstawowych umiejętności manualnych. Edukacja manualna jest przeciwwagą dla tego typu zachowań.

Projekt skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia z edukacji manualnej mogą mieć wszechstronne zastosowanie wśród dzieci w pełni sprawnych, bez orzeczeń oraz u uczniów z  kreślonymi problemami zdrowotnymi. Proponowane zajęcia są przykładami usprawniania rąk i wspomagania koordynacji działań oko-ręka.

Istotą projektu jest opracowanie prostych, krótkich form o charakterze instruktażowym, których zadaniem jest zainteresowanie dziecka rękodzielnictwem i prostymi pracami użytecznymi w codziennym funkcjonowaniu. Projekt ma na celu także budowanie samodzielności, wspieranie nauki koncentracji oraz motywowanie do działań kreatywnych, z podkreśleniem pozytywnego nastawienia.