Edukacja Regionalna

Projekt ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży  Zachęca do poznania historii, kultury i tradycji własnego regionu oraz innych części kraju. Skierowany jest do wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Polskę, zrozumieć jej historię i zwyczaje, poznać geografię i kulturę, dowiedzieć się więcej o kuchni regionalnej i przyrodzie, a także szukają inspiracji, planując wycieczkę po bliższych i dalszych zakątkach kraju.

W ramach projektu w Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej powstał zestaw Edukacyjny “Regionalne Wędrówki”. Jest to podróż przez historyczne i etnograficzne regiony Polski. Zestaw składa się z historycznej mapy regionów, Księgi Regionów, w której omówiono wybrane zagadnienia dotyczące kultury i obyczajów oraz 308 pytań quizowych, dotyczących dziedzictwa materialnego i niematerialnego Polski.

Odpowiadając na pytania quizowe w przyjemny sposób można poznać ciekawostki związane z etnografią naszego kraju, a także docenić piękno przyrody i zabytków będących naszym dziedzictwem.

Do nauki przez zabawę zapraszamy dzieci od 7 roku życia oraz ich rodziców i  opiekunów, aby wspólnie poznawali Polskę poprzez wędrówki małe i duże. Mamy nadzieję, że nasze Wędrówki Regionalne zachęcą do prawdziwych rodzinnych wypraw po Polsce.

Grę można pobrać klikając w poniższy link.

PRZYCISK pobierz zestaw

Informacje dla nauczycieli, rodziców i opiekunów

Przeznaczenie zastosowania zestawu edukacyjnego Wędrówki Regionalne:

 • Do samodzielnego wykorzystania przez uczniów lub jako element zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub opiekuna.
 • Jako uzupełnienie zajęć o tematyce obywatelskiej, edukacji historycznej, polonistycznej i geograficznej w podstawie programowej.
 • Jako zajęcia dodatkowe w czasie kół zainteresowań lub zajęć bibliotecznych
 • Jako temat zajęć na godzinę wychowawczą
 • Jako spędzenie czasu wolnego w świetlicy
 • Jako zajęcia tematyczne: Wprowadzenie do kultury, historii i tradycji narodu.

Komponenty zajęć:

 • Edukacja historyczna- poznanie historii, kultury i tradycji własnego oraz innych regionów Polski
 • Edukacja społeczno-psychologiczna- wzbudzenie postaw przynależności  i utożsamiania się z regionem pochodzenia. 

Czas pracy z zestawem:

Praca z broszurą w zależności od potrzeby pogłębiania wiedzy od 1do 3 godzin

Quizy wiedzy i gra ok 2 godzin.

Liczebność grupy: 

Od 2 do 4 graczy lub samodzielne pogłębianie wiedzy z opracowania

Cele Projektu:

 • wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu
 • wzbudzenie  potrzeby poznania historii, kultury i tradycji własnego regionu
 • wzbudzenie kreatywności i aktywności ucznia
 • wzbudzenie potrzeby poznania folkloru regionalnego
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów
 • wyrabianie szacunku dla historii, tradycji i kultury narodu
 • wspieranie działań integracyjnych w klasie
 • wspieranie budowania poczucia własnej wartości

Metody nauczania:

Formy pracy uczniów: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Rodzaj pracy: warsztatowa, aktywna i reaktywna

Poszukujące: burza mózgów; 

Kryteria sukcesu ucznia:

Uczeń rozumie pojęcia: region, folklor, kultura regionu, gwara

Uczeń ma świadomość przynależności do regionu z którego pochodzi i w którym mieszka

Uczeń rozumie zależności między historią kraju i historią regionu 

Uczeń rozumie powiązania między historią, tradycją i kulturą regionu.