Dostępność w edukacji - cykl filmów

Z okazji Światowego Dnia Wiedy o Dostępności obchodzonego 16 maja, w ramach projektu "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży" powstał cykl materiałów filmowych, w których eksperci opowiadają o różnych aspektach dostępności.

Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmów o dostępności opublikowanych w zakładce FILMY.

Eksperci omawiają w nich poniższe zagadnienia:

  1. Projektowanie uniwersalne w edukacji (UDL)- dr Magdalena Bełza-Gajdzica
  2. Dostępność architektoniczna- Mateusz Ciborowski

  3. Dostępność cyfrowa- Mateusz Ciborowski

  4. Dostępność informacyjno-komunikacyjna- Mateusz Ciborowski

  5. Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska

  6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - Jolanta Aleksandra Rodzewicz

  7. Placówki doskonalenia nauczycieli - Ewa Nosowicz

Cykl filmów powstał w projekcie "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży", realizowanym w IBE, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

przycisk