Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Konferencja "“Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania” inaugurująca projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” odbyła się 28 lutego 2024 r.

Dzięki wydarzeniu udało się rozpocząć interdyscyplinarną debatę o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, a także sformułować pomysły na działania, jakie trzeba podjąć, by zaadresować problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie.

Projekty dotyczące zdrowia psychicznego są obecnie niezwykle ważne, mają one łączyć doświadczenia, abyśmy wspólnie działali na rzecz dobrostanu dzieci i młodzieży

dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przemówienia na otwarcie konferencji oprócz dyrektora Jakubowskiego wygłosili także: Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN, Pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów, Mark Brzezinski, JE Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce.

Działania na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży omawiali:

Izabela Ziętka, Podsekretarz stanu w MEN, dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marta Golbik, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Posłanka na Sejm RP, Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka, Dominik Kuc, Fundacja Grow Space, dr n. med. Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Diagnozę stanu edukacji w Polsce z uwzględnieniem dobrostanu dzieci i młodzieży przedstawił dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Dr Gajderowicz oparł się na wynikach badań PISA 2022 i PIRLS 2021, wskazując, że pewne aspekty polskiej edukacji wymagają pilnej interwencji na różnych poziomach. W odniesieniu do omawianych badań podkreślił, że elementy, jak np. poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, ich poczucie przynależności czy poziom zadowolenia nauczycieli mają ogromny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.

Zainaugurowany podczas konferencji projekt „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” przybliżyli Katarzyna Mykowska, liderka projektu oraz dr Tomasz Knopik, kierownik naukowy projektu.

Po części plenarnej rozpoczęły się prace w grupach warsztatowych. Wspomniane grupy składały się z przedstawicieli różnych środowisk, także przedstawicieli młodego pokolenia.

Niektóre z postulatów wypracowanych podczas prac warsztatowych:

  • Przywrócenie prestiżu zawodu psychologa szkolnego jako zawodu zaufania publicznego
  • Kampanie społeczne normalizujące wizyty u specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego
  • Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zmagających się z problemami ze zdrowiem psychicznym
  • Budowanie świadomości, kompetencji i odpowiedzialności za własne zdrowie psychiczne
  • Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów
  • Tworzenie społeczności szkolnej przy zwrócenie uwagi na poczucie wspólnoty i przynależności w celu zadbania o dobre relacje w szkole
  • Wykorzystanie potencjału wsparcia rówieśniczego
  • Wsparcie dla nauczycieli specjalistów w kontekście zapewnienia im zaplecza metodologicznego i praktycznych wskazówek, jak postępować z uczniem w kryzysie 

Na zakończenie konferencji głos zabrali: Barbara Nowacka, Minister Edukacji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którzy zainaugurowali międzyresortową współpracę na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z konferencji, dostępnej na naszym kanale Youtube:

Projekt "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży" współfinansowany jest w ramach programu FERS, a jego głównym celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności procesu nauczania-uczenia się dla każdego ucznia.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie