Dla wszystkich społeczności świat coraz bardziej przesiąknięty technologią i dotknięty COVID-19 stwarza szereg nowych wyzwań i zaostrza istniejące. Jak możemy bezpiecznie poruszać się po faktach i fikcjach, które konkurują o naszą uwagę? W jaki sposób możemy najlepiej uczyć następne pokolenie o przewodnich zasadach badań etycznych i rzetelności badawczej?

Jeśli chcesz się zdobywać nowe kwalifikacje, rozwijać swój warsztat badawczy, być częścią międzynarodowego projektu, być odpowiedzialnym za zadania wykorzystujące Twoje umiętności językowe (tłumaczenia z j. angielski na inne języki) – ten staż jest dla Ciebie.

Przedmiotem publikacji “Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach” jest zwrócenie uwagi na jedno z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej, jakim jest potrzeba szerzenia postaw rzetelności naukowej: rozwój i kultywowanie zasad uczciwości akademickiej (Research Integrity) i etyki badań (Research Ethics) na uczelniach.

W dniach 24–26 kwietnia Komisja Europejska pod przewodnictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE zorganizowała pierwszy europejski Hackathon EUvsVirus, którego celem było połączenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, innowatorów, partnerów i inwestorów w całej Europie w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z koronawirusem.

W najbliższy poniedziałek, 16 marca br., zapraszamy do udziału w wirtualnym sympozjum, którego tematem będzie rzetelność naukowa i etyka badań naukowych. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Path2Integrity”, który w Polsce jest realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W dniach 16-18 lutego w duńskim Esbjerg odbyło się coroczne spotkanie partnerów  Path2Integrity, podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu. Polskę reprezentowali eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polskę reprezentowała Agnieszka Dwojak-Matras, kierownik zespołu badawczego Path2Integrity.

Pod koniec października miało miejsce trzecie już spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Path2Integrity. Konferencja poświęcona była promowaniu rzetelności, uczciwości, szacunku i odpowiedzialności w badaniach pośród młodego pokolenia studentów i badaczy.

Na początku lipca w Kilonii odbyło się pierwsze sympozjum projektu Path2Integrity poświęcone kwestii rzetelności naukowej i interdyscyplinarnego podejścia w nauczaniu etyki badawczej. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowała na nim Dr Agnieszka Dwojak-Matras, kierownik projektu w Polsce, oraz członkinie zespołu projektowego: Dr Agnieszka Koterwas i Dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska.

5 czerwca 2019 roku odbyło się seminarium, na którym zespół Path2Integrity przedstawił pracownikom Instytutu Badań Edukacyjnych informacje dotyczące aktualnego etapu realizacji zadań projektowych.