Projekt Path2Integrity ma za zadanie podkreślić zalety rzetelności badawczej i wzmocnieniem relacji między nauką a społeczeństwem w szybko zmieniającym się krajobrazie badawczym. Projektując i wdrażając metodę „rotacyjnego odgrywania ról” i wykorzystując wzorce osobowe (wybitnych naukowców) do naśladowania, projekt zmaksymalizuje jakość i społeczny wpływ badań oraz będzie wspierać integralność badań poprzez edukację następnego pokolenia. W ramach trzyletniego programu badań i innowacji specjalnie opracowane szkolenia dialogowe utorują drogę do osiągnięcia ulepszonych i skutecznych praktyk edukacyjnych i metod uczenia się skierowanych do studentów i młodych naukowców, a także do wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w badania, w tym nauczycieli i starszych naukowców.

Do tej pory udało nam się opracować:

 • Specjalne wydanie kwartalnika Edukacja poświęcone kwestiom rzetelności badawczej, w ramach którego badaczki IBE (Katarzyna Kalinowska, Agnieszka Koterwas, Agnieszka Dwojak-Matras) w oparciu o wyniki badania dotyczącego postrzegania rzetelności badawczej przez środowisko naukowe. przedstawiły koncepcje budowania pozytywnej kultury rzetelności badawczej poprzez edukację i promocję dobrych praktyk naukowych w proces kształcenia etycznego na uniwersytecie w artykule: „The Perception of Research Integrity and Ethical Training in the Academic Community”
 • Artykuł “Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach”, napisany w oparciu o wstępne wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r. przez dr Agnieszkę Dwojak-Matras, dr Katarzynę Kalinowską i dr Agnieszkę Koterwas, który przedstawia dwie główne strategie rozwoju rzetelności naukowej w szkołach wyższych, a także pokrótce przybliża wybrane dydaktyczne aspekty związane z prowadzeniem formacji na rzecz rzetelnego uprawiania nauki: cele uniwersyteckich kursów z zakresu rzetelności i etyki badawczej; obszary tematyczne poruszane w toku edukacji oraz o metody uczenia wykorzystywane podczas zajęć.

 • Raport: Validation of the mapping of innovative methods and research integrity curricula (Walidacja mapowania innowacyjnych metod i programów nauczania rzetelności badań) przygotowany przez Lisę Häberlein, Paulę-Manuelę Cengiz, Iliyanę Demirovą,   Agnieszkę Dwojak-Matras, Mette Jacobsen, Agnieszkę Koterwas, Belén Lopez, Teodor Metodiev i Marię Palianopoulou; doi:10.3897/rio.5.e49755

 • Interaktywną stronę Roadmap oferującą intuicyjną i atrakcyjną wizualnie kolekcję rezultatów aktualnego stanu wiedzy, która zawiera przegląd różnych podejść i materiałów, pobudza zainteresowanie użytkowników i podkreśla znaczenie rzetelności naukowej i etyki badawczej dla samej nauki, jak również dla społeczeństwa.

  Roadmap stanowi zbiór tych istniejących doświadczeń, zebranych przy przygotowywaniu materiałów dydaktycznych do nauczania rzetelności naukowej (RI) czy etyki naukowej (RE), które motywują i inspirują wykładowców i nauczycieli do podjęcia tego tematu i pozytywnie promują nauczanie RE i RI.

 • Specjalne wydanie kwartalnika Edukacja poświęcone kwestiom rzetelności badawczej, w ramach którego badaczki IBE (Katarzyna Kalinowska, Agnieszka Koterwas, Agnieszka Dwojak-Matras) w oparciu o wyniki badania dotyczącego postrzegania rzetelności badawczej przez środowisko naukowe. przedstawiły koncepcje budowania pozytywnej kultury rzetelności badawczej poprzez edukację i promocję dobrych praktyk naukowych w proces kształcenia etycznego na uniwersytecie w artykule: „The Perception of Research Integrity and Ethical Training in the Academic Community”

  Dodatkowo, również profesor Julia Priess-Buchheit z University Applied Science w Coburgu – liderka projektu Path2Integrity opisała pierwszy rok doświadczeń konsorcjum projektu związanego z projektowaniem i testowaniem scenariuszy zajęć do uczenia o rzetelności badawczej: „Path2Integrity Learning Cards: First Year Experiences of an Educational Programme to Foster Research Integrity”.

 • Przegląd metod uczenia rzetelności badawczej i etyki naukowej w postaci publikacji "Dialogical teaching of research integrity: an overview of selected methods" napisanej przez Agnieszkę Koterwas, Agnieszkę Dwojak-Matras oraz Katarzynę Kalinowska. Artykuł poświęcony dialogicznemu podejściu do nauczania etyki i dobrych praktyk naukowych w ramach nurtu positive integrity, skoncentrowanego na zachęcaniu do etycznych zachowań; zapoczątkował serię tekstów poświęconym praktykom edukacyjnym wykorzystywanym w zakresie uczenia rzetelności badawczej i etyki naukowej, które ukazują się na stronie kanadyjskiego, interdyscyplinarnego, czasopisma FACETS (począwszy od numeru 6 (2021) z 23 grudnia 2021r) .

 • Analiza jakościowa zebranych danych, która pozwoliła na opisanie dwóch profili dobrego naukowca: dostępnego, dającego przykład swoim podopiecznym w bezpośredniej relacji oraz zdystansowanego, podziwianego ze względu na etos pracy i wybitne osiągnięcia. Ekspertki IBE (Agnieszka Dwojak-Matras, Katarzyna Kalinowska i Agnieszka Koterwas) w artykule zatytułowanym "Wzory do naśladowania w budowaniu kultury rzetelności naukowej. Komunikat z badań w projekcie Path2Integrity" przedstawiły temat uczenia nieformalnego i przez naśladowanie w kontekście formacji etycznej naukowców. Celem tekstu jest rozpoznanie miejsca wzorów do naśladowania w procesie kształcenia akademickiego.

 • Polska wersja kursu Path2Integrity – edycję dedykowaną dla nauczycieli szkół średnich i edycję dla nauczycieli akademickich – wykorzystującą materiały edukacyjne i informacyjne (więcej w: Materiały szkoleniowe).