Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022r.

1 rok:

 • Wykonanie przeglądu istniejących w Europie i wybranych krajach świata metod nauczania rzetelności i etyki badań naukowych, którego podsumowaniem będzie raport.
 • Opracowanie strategii kampanii społecznej dedykowanej upowszechnieniu wiedzy w zakresie rzetelności i etyki badań naukowych.

2 rok:

 • Przygotowanie przeglądu programów kształcenia przedmiotów obejmujących tematykę etyki i rzetelności badań.
 • Opracowanie programu szkoleń dla kadry akademickiej z pakietem metod tradycyjnych i innowacyjnych.
 • Uruchomienie w formie pilotażu informacyjnej kampanii społecznej.

3 rok:

 • Objęcie szkoleniem kadry akademickiej z 15 krajów europejskich
 • Testowanie zajęć dotyczących rzetelności naukowej wśród międzynarodowej grupy studentów.
 • Objęcie kampanią informacyjną wybranych uczelni wyższych i chętnych do udziału szkół średnich.

4 rok:

 • Przeprowadzanie warsztatów dla nauczycieli szkół średnich i wykładowców akademickich (również w j. polskim) – kurs P2ITE
 • Zakończenie ewaluacji działań projektowych i przygotowanie raportu
 • Upowszechnianie informacji o wynikach badań projektu i o materiałach edukacyjnych, w tym o podręczniku do nauczania rzetelności badawczej i programie certyfikowanego kursu dla nauczycieli