Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska

Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektorka Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, omawia temat wsparcia instytucjonalnego nauczycieli w pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów, którego mogą udzielić specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej (SCWEW).

Film powstał w projekcie "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży", realizowanym w IBE, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska

Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska

Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska

Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektorka Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, omawia temat wsparcia instytucjonalnego nauczycieli w pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów, którego mogą udzielić specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej (SCWEW).

Film powstał w projekcie "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży", realizowanym w IBE, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE