Projektowanie uniwersalne w edukacji (UDL)- dr Magdalena Bełza-Gajdzica

Dr Magdalena Bełza-Gajdzica, ekspert kluczowy IBE, omawia zagadnienie UDL (eng. universal design for learning), czyli projektowania uniwersalnego w edukacji. Film powstał w projekcie "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży", realizowanym w IBE, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Projektowanie uniwersalne w edukacji (UDL)- dr Magdalena Bełza-Gajdzica

Projektowanie uniwersalne w edukacji (UDL)- dr Magdalena Bełza-Gajdzica

Projektowanie uniwersalne w edukacji (UDL)- dr Magdalena Bełza-Gajdzica

Dr Magdalena Bełza-Gajdzica, ekspert kluczowy IBE, omawia zagadnienie UDL (eng. universal design for learning), czyli projektowania uniwersalnego w edukacji. Film powstał w projekcie "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży", realizowanym w IBE, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE