Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży – procedura postępowania

Uczestnicy projektu “Szkoła dostępna dla wszystkich” mają okazję poznać sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach wymagających interwencji w szkole, także w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia.

Jedną z interwencji jaką uczą się stosować nauczyciele specjaliści jest procedura postępowania w przypadku uczniów, którzy przejawiają zachowania autoagresywne, tj. samookaleczają się.

Znajomość procedury postępowania, z uwzględnieniem perspektywy międzysektorowej, w przypadku ucznia samookaleczającego się pozwala na:

  • budowanie świadomości wśród nauczycieli specjalistów możliwych zachowań świadczących o występowaniu u ucznia objawów kryzysu psychicznego,
  • zwiększa ich kompetencje w zakresie wiedzy o samouszkodzeniach, sposobach, funkcjach, czynnikach oraz różnicy między samookaleczeniami a zachowaniami samobójczymi,
  • zwiększa poczucie bezpieczeństwa kadry pedagogicznej w obliczu trudnych sytuacji w szkole i włączania oddziaływań dla ucznia,
  • rozwija kompetencje w zakresie umiejętności miękkich związanych z komunikacją, zwiększa poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

Wystąpienie dr Tomasza Rowińskiego nt. procedury postępowania w sytuacji okaleczeń dzieci i nastolatków podczas konferencji inaugurującej projekt.