Międzykulturowe portfolio - nowoczesna metoda uczenia się i nauczania języka

Uczestnicy projektu “Szkoła dostępna dla wszystkich” rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania działań mających na celu zwiększenie dostępności edukacji dla każdego ucznia.

Jedną z interwencji, jaką uczą się stosować uczestnicy projektu, jest metoda międzykulturowego portfolio.

Ma ona na celu wsparcie ucznia z doświadczeniem migracji w rozwijaniu kompetencji językowych i świadomości międzykulturowej. Jednocześnie może być stosowana w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach jako strategia pomocna w nauczaniu i uczeniu się języka.

Metoda międzykulturowego portfolio polega na trwającym przez cały okres zajęć językowych zbieraniu przez dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji (lecz nie tylko) materiałów potwierdzających podwyższanie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz rozwijanie rozumienia polskiej kultury czy zwyczajów. Proces ten jest dostosowany do wieku ucznia i odbywa się z uwzględnieniem różnych form ekspresji werbalnej i plastycznej co sprawia, że metoda nie tylko angażuje i zaciekawia uczniów, ale też daje im możliwość obserwacji rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych. Z jednej strony czyni to edukację bardziej dostępną dla każdego, a z drugiej poprawia samoświadomość i dobrostan uczniów.

 

Wystąpienie dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej nt. metody międzykulturowego portfolio podczas konferencji inaugurującej projekt.