Nasze działania

Zespół analityczny prowadzi badania w temacie zrozumienia pojęcia tożsamości narodowej wśród dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem jest zebranie zebranie opinii o sposobie kształtowania tożsamości narodowej w ramach edukacji publicznej.

Czytaj więcej...

Mając na uwadze wyrabianie dobrych nawyków ekologicznych i praktyczne zastosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce, stworzony został projekt "Jestem Eko". Jest to konkurs ekologiczny skierowany do kół przyrodniczych powstałych przy szkołach podstawowych.

Czytaj więcej...

To konkurs o profilu społeczno- gospodarczym skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do zgłębiania informacji o regionie, z którego pochodzą oraz rozwinięcie umiejętności poszukiwania, analizy i wykorzystywania zdobytych wiadomości.

Czytaj więcej...