Aktualności

W dn. 18 - 20 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację zadań projektu KEEP. Na Université Paris Cité zaprezentowano aktualny status zadań, w tym ostateczne wersje portretów nauczycieli opracowane na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych.

W dniach 10 i 11 października w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się  kolejne międzynarodowe spotkanie badaczy i ekspertów z 6 instytucji z Belgii, Francji, Grecji i Polski realizujących zadania w projekcie KEEP.

W Brukseli odbyło się spotkanie w ramach projektu KEEP. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowały dr Agnieszka Dwojak-Matras i dr Joanna Rabiega-Wiśniewska. Konsorcjum opublikowało swój pierwszy raport.