Aktualności

Podczas tegorocznej edycji Kongresu Edukacji Medialnej (24-25.11.2023 r.), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownię Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW. dr Agnieszka Dwojak-Matras prezentowała portrety nauczycieli – efekt międzynarodowej współpracy w ramach projektu KEEP.

Odkryj 20 portretów nauczycieli, które pokazują innowacyjnych nauczycieli i ich praktyki wykorzystywane podczas i po pandemii COVID 19 w 4 krajach europejskich! Nauczyciele z Belgii, Francji, Grecji i Polski podzielili się z nami swoimi najskuteczniejszymi praktykami w kontekście nauczania na odległość, po to by inni nauczyciele w Europie i na całym świecie mogli czerpać z nich inspirację i poprawić swoje doświadczenia realizacji zajęć w formie hybrydowej lub online.  

W dn. 24-25 maja w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt KEEP. Spotkanie, w którym wzięli udział europejscy nauczyciele, dyrektorzy szkół, naukowcy, władze lokalne i członkowie ministerstw, było okazją do omówienia wyników projektu i planowania przyszłych działań.

W dniach od 24 - 25 maja br. w Paryżu odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca najważniejsze działania projektu KEEP realizowanego we współpracy z Instytututem Badań Edukacyjnych oraz projektu Gate (poświęconego rozwijaniu praktyk pedagogicznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć).

9 lutego odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty międzynarodowego projektu KEEP wraz z warsztatami praktycznymi: „Jak utrzymać zaangażowanie młodzieży w lekcję? Innowacyjne praktyki edukacyjne.” przygotowane i prowadzone przez dr Agnieszkę Dwojak-Matras, dr Katarzynę Kalinowską i dr Joannę Rabiegę-Wiśniewską.

W dn. 18 - 20 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację zadań projektu KEEP. Na Université Paris Cité zaprezentowano aktualny status zadań, w tym ostateczne wersje portretów nauczycieli opracowane na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych.

Dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, dr Agnieszka Dwojak-Matras i dr Katarzyna Kalinowska przygotowały materiał opisujacy wyzwania przed którymi stała edukacja w okresie pandemii, a które były najczęściej wymieniane przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych.