Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu KEEP w Paryżu

W dn. 18 - 20 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację zadań projektu KEEP. Na Université Paris Cité zaprezentowano aktualny status zadań, w tym ostateczne wersje portretów nauczycieli opracowane na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych.

W Paryżu zostały szczegółowo omówione programy wydarzeń i warsztatów krajowych prezentujących innowacyjne praktyki edukacyjne i narzędzia do pracy zdalnej.

Przedstawiciele czterech państw europejskich reprezentowanych w projekcie, przygotowali i nagrali materiały informacyjne dotyczące KEEP i jego głównych zadań. Mają one formę 3-minutowych podcastów w języku angielskim oraz 4-minutowych materiałów video, które będą promować projekt i jego podsumowującą konferencję, organizowaną we Francji w dniach od 24 do 26 maja br.

Wybrane portrety omawiane w Paryżu będą po raz pierwszy zaprezentowane podczas organizowanego w Instytucie Badań Edukacyjnych spotkania projektu KEEP, które odbędzie się 9 lutego br. Zapisy na interaktywne warsztaty "Jak utrzymać zaangażowanie młodzieży w lekcję? Innowacyjne praktyki edukacyjne" dostępne są poprzez formularz online.

Daty 1