Nowa publikacja ekspertek Instytutu Badań Edukacyjnych

Dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, dr Agnieszka Dwojak-Matras i dr Katarzyna Kalinowska przygotowały materiał opisujacy wyzwania przed którymi stała edukacja w okresie pandemii, a które były najczęściej wymieniane przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

W najnowszym numerze E-mentora, recenzowanego czasopisma naukowego, ukazał się artykuł Wyzwania edukacji na odległość podczas pandemii COVID-19. Doświadczenia edukacyjne w Polsce na tle Belgii, Francji i Grecji z perspektywy projektu KEEP przygotowany przez ekspertki IBE. 

W artykule przedstawiono cztery podstawowe problemy, z którymi mierzyły się szkoły podczas zamknięcia z powodu COVID 19:

  1. Jak zapewnić warunki do nauki na odległość?
  2. Jak zapobiegać absencji szkolnej i utrzymać motywację dzieci i młodzieży do uczenia się w trybie zdalnym?
  3. Jak utrzymać poziom nauczania i monitorować straty edukacyjne?
  4. Jakie programy naprawcze wprowadzać? Wyzwania omówiono w kontekście doświadczeń polskiej edukacji z perspektywy danych zebranych w czterech krajach europejskich (Belgii, Francji, Grecji i Polsce)

E-mentor jest wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. 

Wszystkich zainteresowanych tematem edukacji na odległość, problematyką wykorzystywania nowych technologii w uczeniu się odsyłamy do najnowszego numeru czasopisma.