20 portretów Innowacyjnych nauczycieli i ich praktyki

Odkryj 20 portretów nauczycieli, które pokazują innowacyjnych nauczycieli i ich praktyki wykorzystywane podczas i po pandemii COVID 19 w 4 krajach europejskich! Nauczyciele z Belgii, Francji, Grecji i Polski podzielili się z nami swoimi najskuteczniejszymi praktykami w kontekście nauczania na odległość, po to by inni nauczyciele w Europie i na całym świecie mogli czerpać z nich inspirację i poprawić swoje doświadczenia realizacji zajęć w formie hybrydowej lub online.  

Portrety zostały skategoryzowane według następujących kryteriów pedagogicznych:

  • Zwiększanie autonomii / Odwrócona klasa.
  • Nauczanie asynchroniczne
  • Nauczanie hybrydowe
  • Nauczanie synchroniczne
  • Spersonalizowana informacja zwrotna
  • Wspólna nauka/praca zespołowa
  • Nauka poprzez gry

Więcej o informacji o ww. kategoriach i poszczególnych portretach w raporcie: Transnational analysis of the practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic.

Prezentowani w portretach nauczyciele zostali wybrani na podstawie wypełnionego anonimowo kwestionariusza online, w którym wyrazili zgodę na udział w dalszych badaniach KEEP, tj w pogłębionych wywiadach indywidualnych. Następnie analiza treści wywiadów z wybranymi nauczycielami pozwoliły partnerom projektu przygotować dane identyfikujące innowacyjne praktyki i narzędzia.

Niniejsze dokumenty zostały przygotowane w lutym 2023 r w j. angielskim. na podstawie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych przez naszych partnerów w okresie od czerwca do października 2022 r. Aby zapewnić jakość i spójność tych portretów, Akademia Nancy-Metz zaaranżowała opracowanie wspólnej metodologii w każdym kraju uczestniczącym w tym projekcie.