KEEP. Podsumowanie projektu w Paryżu z udziałem ekspertów IBE

W dniach od 24 - 25 maja br. w Paryżu odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca najważniejsze działania projektu KEEP realizowanego we współpracy z Instytututem Badań Edukacyjnych oraz projektu Gate (poświęconego rozwijaniu praktyk pedagogicznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć).

Podczas konferencji w Paryżu Instytut będzie reprezentował dr Michał Sitek, wspierany ekspertyzą dwóch doradczyń: dr Sylwii Galanciak (APS) i dr Pauliny Marchlik (UW). Spotkanie składać się będzie z warsztatów dla nauczycieli szkół średnich oraz prezentacji i dyskusji, które mają na celu przedstawienie aktywności ponad dwuletniego projektu. Będzie również okazją do omówienia wypracowanych rekomendacji.

Więcej informacji można znaleźć w dwóch broszurach przygotowanych w języku angielskim oraz języku francuskim

Raporty KEEP 

Niedługo opublikowane zostaną również dokumenty opracowane na podstawie zebranych przez konsorcjum danych i opracowanych analiz. Premierę będzie miał "Ecosystemic report for secondary education during COVID-19 in four European countries" poświęcony wynikom analizy ankiet internetowych i grup fokusowych dotyczących związku między różnymi elementami środowiskowymi, które przyczyniły się do zwiększonej aktywności nauczycieli podczas pandemii COVID-19, a korzystaniem przez nich z nowych, innowacyjnych metod.

Dostępne będą opracowania przedstawiające zidentyfikowane w projekcie praktyki edukacyjne (zapobiegające wcześniejszemu porzucaniu szkoły) i raport przedstawiający rekomendacje (warunkujące prawidłowe i efektywne wprowadzanie zmian w edukacji).