Nowa publikacja ekspertek Instytutu Badań Edukacyjnych

Dr Agnieszka Dwojak-Matras, dr Joanna Rabiega-Wiśniewska i dr Katarzyna Kalinowska opublikowały artykuł, w którym koncentrują się na roli dialogu edukacyjnego w czasie pandemii COVID-19.

Artykuł pt. Nauczanie dialogiczne w edukacji na odległość. Przegląd narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas pandemii covid-19 przedstawia przegląd wybranych narzędzi dydaktycznych, których wspólną cechą jest inicjowanie i podtrzymywanie dialogu z uczniem, wykorzystywanych przez nauczycieli szkół średnich podczas zamknięcia szkół w konsekwencji pandemii COVID-19.

Opisane narzędzia zostały wytypowane na podstawie analizy wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w ramach dwuletniego międzynarodowego projektu KEEP: „Najlepsze praktyki edukacyjne stosowane przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami w trakcie pandemii COVID-19”.

Nauczanie dialogiczne charakteryzuje proces, w którym nauczyciel i uczniowie wspólnie angażują się we współtworzenie wiedzy poprzez celową rozmowę. Wspomniane narzędzia pomagają w prowadzeniu dialogu edukacyjnego w przypadku, kiedy niemożliwa jest stacjonarna praca z uczniami.

W artykule omówiono następujące narzędzia:

  • Platformy edukacyjne (Smartschool)
  • Edukacyjne strony internetowe (Classcraft)
  • Aplikacja Explain Everything
  • Smartfon i pakiet aplikacji
  • Karty metaforyczne

W tekście dr Agnieszka Dwojak-Matras, dr Joanna Rabiega-Wiśniewska i dr Katarzyna Kalinowska koncentrują się na roli dialogu edukacyjnego, w tym na nauczaniu dialogicznym w ujęciu Robina Alexandra