Kongres Edukacji Medialnej

Podczas tegorocznej edycji Kongresu Edukacji Medialnej (24-25.11.2023 r.), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownię Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW. dr Agnieszka Dwojak-Matras prezentowała portrety nauczycieli – efekt międzynarodowej współpracy w ramach projektu KEEP.

Podczas wystąpienia: „Portret nauczyciela jako kreatywna forma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Jak promować edukację medialną?” zostały przedstawione podstawowe cele i zadania, a także wybrane rezultaty projektu. Najwięcej czasu poświecono metodologii badań (analizie kontekstu ekosystemy szkoły podczas pandemii i wywiadów z nauczycielami), które były podstawą wyłonienia kategorii takich jak innowacyjność, skuteczność, współpraca czy kompetencje cyfrowe i zaprojektowania wokół nich plakatu jako formy wizualnego przekazu informacji naukowych.

Prezentacja, plik PDF

Tytuł prezentacji ADM

Uczestnicy sekcji: Nauczyciele w Erze WEB X0 (zdjęcie programu) mieli okazję do przyjrzenia się zaproponowanemu przez projekt KEEP plakatowi – przyciągającej uwagę i inspirującej do dyskusji sposobie prezentacji wyników badań.

roll up kongres

Polskie wersje portretów dostępne są na stronie.

Zainteresowanych innymi rezultatami projektu, w tym raportami i nagraniami video, odsyłamy na stronę projektu