Zespół redakcyjny

Redakcja

 • dr hab. Arkadiusz Jabłoński (redaktor naczelny)
 • dr Jarosław Charchuła SJ
 • dr Iwona Szewczak
 • dr Tomasz Peciakowski (sekretarz redakcji) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Konsultacja językowa

 • język polski: mgr Małgorzata Stepuch (TekstUp)

 • język angielski: mgr Barbara Przybylska (Instytut Badań Edukacyjnych)

 

 Redaktorzy tematyczni

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (ekonomia, statystyka)

 • dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak (pedagogika, pedeutologia)

 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (pedagogika, socjologia edukacji)

 • dr hab. Beata Jachimczak (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, systemy edukacji)

 • dr hab. Joanna Kobosko (psychologia, rehabilitacja)

 • dr Joanna Minta (pedagogika społeczna, poradoznawstwo)

 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (psychologia, pedagogika, logopedia)

 • dr Michał Sitek (socjologia)

 • dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec (pedagogika dorosłych)

 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (dydaktyka)

 • dr hab. Marta Wieczorek (pedagogika kultury fizycznej)

 • dr Katarzyna Wiejak (psychologia)

Redaktor statystyczny

dr hab. Jacek Haman