Zgłoszenia

Drodzy Autorzy,
zachęcamy do składania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Zanim się Państwo na to zdecydują, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz ze wskazówkami dotyczącymi formatowania artykułu. Autorzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (inne wyjątkowe sytuacje przedstawione zostały w komentarzu do redakcji )
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „Dla autorów”.
 • Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać:
  1. skan podpisanego oświadczenia o oryginalności tekstu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Edukacja”;
  2. plik tekstowy z danymi teleadresowymi i notą o autorze (autorach);
  3. plik z tekstem zasadniczym przygotowanym zgodnie ze standardami APA, zawierający bibliografię, 4-5 słów kluczowych i streszczenie w języku polskim i angielskim oraz angielską wersję tytułu;
  4. pliki graficzne, jeśli pojawiają się w artykule (koniecznie jako odrębne pliki).

Jeśli artykuł spełnia powyższe kryteria, zachęcamy do wysyłania artykułów na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobierz: Oświadczenie o oryginalności tekstu (plik PDF)