Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie 

To konkurs o profilu społeczno- gospodarczym skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do zgłębiania informacji o regionie, z którego pochodzą oraz rozwinięcie umiejętności poszukiwania, analizy i wykorzystywania zdobytych wiadomości.

Jest to także dobra okazja do przygotowania się na wymagania obecnie stawiane na rynku pracy.

Przejdź do strony konkursu